POS Mediu

Geoportalul Geoportalul Macin reprezinta un nod in infrastructura nationala de date spatiale, ce asigura interoperabilitatea la nivel national si european si faciliteaza accesul la resurse spatiale, servicii web, functionalitati de diseminare, cautare si analiza a datelor spatiale privind biodiversitatea in cadrul Parcului National Muntii Macinului.
Acest Geoportal, este un instrument realizat in deplina conformitate cu specificatiile din Directiva INSPIRE, unul din obiectivele esentiale ale acestuia constand in asigurarea cooperarii la nivel national si european intre diferite noduri NSDI, indiferent de sistemul, platforma hardware sau software utilizate. Printre funtionalitatile acestui geoportal, se regasesc:Toate aceste resurse au fost obtinute ca urmare a studiilor de cercetare aferente contractului
"Studii pentru elaborarea Planului de Management integrat al PNMM prin revizuirea si integrarea prescriptiilor de management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Macin - Niculitel si SCI-ul Muntii Macinului) ce includ PNMM Cod CPV: 73110000-6- Servicii de cercetare "