Home>>

POS Mediu

Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor si recomandari de management, realizare si gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare harti GIS, elaborare planuri de monitorizare si management si instruire pentru Parcul National Calimani. Cod CPV 72314000-9 Servicii de colectare si de colationare de date ; cod CPV 71351810-4 Servicii de topografie, cod CPV 71621000-7
Autoritate contractanta: Asociatia Tasuleasa Social

Obiectivele proiectului

Obiectiv general:
Prin intermediul acestui proiect se doreste revizuirea (Imbunatatirea) planului de management actual al Parcului National Calimani, In ceea ce priveste masurile speciale de conservare care se impun pentru speciile si habitatele de importanta comunitara aflate pe suprafata acestuia. Proiectul va completa baza de date cu informatii despre specii si habitate de importanta comunitara.

Obiective specifice:

  • Eficientizarea managementului Parcului National Calimani prin revizuirea si avizarea planului de management In concordanta cu legislatia In vigoare
  • Imbunatatirea nivelului de informare si constientizare In randul populatiei din zonele limitofe, ariei protejate si a grupurilor interesate cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural al Parcului National Calimani
  • Intarirea capacitatii institutionale a Administratiei Parcului National Calimani In vederea implementarii planului de management si a informarii si constientizarii factorilor interesati