POS Mediu

Geoportalul Geoportalul Calimani reprezinta un nod in infrastructura nationala de date spatiale, ce asigura interoperabilitatea la nivel national si european si faciliteaza accesul la resurse spatiale, servicii web, functionalitati de diseminare, cautare si analiza a datelor spatiale privind biodiversitatea in cadrul Parcului National Muntii Calimani.
Acest Geoportal, este un instrument realizat in deplina conformitate cu specificatiile din Directiva INSPIRE, unul din obiectivele esentiale ale acestuia constand in asigurarea cooperarii la nivel national si european intre diferite noduri NSDI, indiferent de sistemul, platforma hardware sau software utilizate. Printre funtionalitatile acestui geoportal, se regasesc:Toate aceste resurse au fost obtinute ca urmare a studiilor de cercetare aferente contractului
"Realizare studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor si recomandari de management, realizare si gestionare baza date, cartare colectare date GIS, elaborare harti GIS, elaborare planuri de monitorizare si management si instruire pentru Parcul National Calimani. Cod CPV 72314000-9 Servicii de colectare si de colationare de date ; cod CPV 71351810-4 Servicii de topografie, cod CPV 71621000-7 "