Home>>

POS Mediu

Aceasta harta, reda arealele de distributie ale habitatelor identificate la nivelul Parcului National Calimani, prin tehnici de vectorizare si teledetectie. Categoriile de habitate identificate la nivelul parcului, sunt urmatoarele: Tufarisuri alpine si boreale; Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium; Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios; Pajisti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase;Comunitati de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pâna la cel montan si alpin; Pajisti aluviale din Cnidion dubii; Fânete montane; Formatiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; Versanti stâncosi cu vegetatie chasmofitica pe roci silicioase; Pesteri în care accesul publicului este interzis; Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; Paduri subatlantice si medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion; Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene; Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); Paduri de Larix decidua si/sau Pinus cembra din regiunea montana. Harta este accesibila utilizatorilor, prin intermediul unei aplicatii web de cartografiere - PN Calimani Map Viewer, interactiva si dinamica, ce integreaza mai multe resurse spatiale, disponibile incepand cu anumite scari, in functie de nivelul de detalii caracteristic fiecareia, etc.


Prin intermediul acestui geoportal, aveti posibilitatea de a descarca hartile obtinute in format pdf fiind disponibile la trei scari 1:80.000, 1:25.000, respectiv 1:15.000. Harta 1:80.000, reprezinta zona intregului parc, iar celelalte doua, reprezinta cataloage de harta ce includ mai multe pagini reprezentand foi de harta ce redau in detaliu zona investigata.


« previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |next »