Home>>

POS Mediu

Aceasta harta, reda arealul de distributie al habitatului 91E0 (Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) de interes comunitar identificat la nivelul Parcului National Muntii Calimani, prin tehnici de vectorizare si teledetectie. Paduri de lunca de Fraxinus excelsior si Alnus glutinosa ale cursurilor de apa din zona de câmpie si etajul colinar ai Europei temperate si boreale (44.3: Alno-Padion); paduri de lunca de Alnus incana ale râurilor montane si submontane din Alpi si Apeninii de nord.
Harta este accesibila utilizatorilor, prin intermediul unei aplicatii web de cartografiere - PN Calimani Map Viewer, interactiva si dinamica, ce integreaza mai multe resurse spatiale, disponibile incepand cu anumite scari, in functie de nivelul de detalii caracteristic fiecareia, etc.


Prin intermediul acestui geoportal, aveti posibilitatea de a descarca hartile obtinute in format pdf fiind disponibile la trei scari 1:80.000, 1:25.000, respectiv 1:15.000. Harta 1:80.000, reprezinta zona intregului parc, iar celelalte doua, reprezinta cataloage de harta ce includ mai multe pagini reprezentand foi de harta ce redau in detaliu zona investigata.

« previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |next »